شروع استفاده از API های سرویس جستجوی هوشمند اورکا

توضیح

جهت شروع استفاده از API های این سرویس پس از ثبت نام و فعال‌سازی حساب کاربری خود در اورکا، اطلاعات دسترسی به ایمیل شما ارسال خواهد شد. این اطلاعات شامل شناسه مشتری، شناسه پروژه، شناسه کاتالوگ و همچنین توکن امنیتی اختصاصی شما جهت فراخوانی سرویس اورکا می‌باشد.

نحوه استفاده از توکن امنیتی جهت احزار هویت در زمان ارسال درخواست‌ها در قسمت احراز هویت تشریح شده است.

نسخه API
ردیف نسخه توضیحات
۱ ۱ جهت استفاده از نسخه جاری، در آدرس‌های دسترسی به API ها به جای عبارت {version} از مقدار ۱ استفاده کنید.
آدرس API
ردیف نسخه توضیحات
۱ ۱ در آدرس‌های دسترسی به API ها به جای عبارت {BASE_URL} از آدرس زیر استفاده کنید
https://panel.dolphinai.ir/customers/{YOUR_CUSTOMER_NAME}/projects/{YOUR_PROJECT_ID}/
عبارت {YOUR_CUSTOMER_NAME} شناسه مشتری اختصاصی شما می‌باشد.
عبارت {YOUR_PROJECT_ID} شناسه پروژه اختصاصی شما می‌باشد.