اورکا

اورکا سرویسی ابری جستجو هوشمند

حرفه ای

درخواست جستجو : نامحدود

درخواست فیلتر : نامحدود

درخواست اصلاح سند : نامحدود

درخواست ذخیره سازی سند : نامحدود

پشتیبانی به صورت تلفنی

اقتصادی

40 تومان به ازای هر درخواست جستجو

5 تومان به ازای هر درخواست فیلتر

5 تومان به ازای هر درخواست اصلاح سند

حداکثر ذخیره سازی 10.000 سند

پشتیبانی به صورت تیکتینگ ، حداکثر یک کاری

500.000 تومان تخفیف ماهانه

پایه

10.000 درخواست جستجو در ماه 

10.000 درخواست فیلتر درماه 

10.000 درخواست اصلاح سند در ماه

حداکثر درخواست ذخیره سازی 10.000 سند 

پشتیبانی به صورت تیکتینگ ، حداکثر دو روز کاری

– درخواست های اصلاح سند یر اساس افزودن، اصلاح و یا حذف تک سند محاسبه می شوند.

قیمت سرویس جتسجوی وب سایت

قیمت گذاری اورکا

استفاده از سرویس جستجوی هوشمند اورکا با روش های زیر امکان‌پذیر است:

پیاده‌سازی سرویس های (API) معرفی شده

استفاده از کدهای نمونه

پلاگین اورکا

هزینه استفاده از این سرویس ها به روش های فوق بستگی نداشته و مبتنی بر تعداد استفاده از سرویس های اورکا است. استفاده پایه از این سرویس هزینه ای برای مصرف کنندگان آن نخواهد داشت.

سرویس های اورکا :

درخواست جستجو : این گروه از واسط ها شامل جستجوی عبارت در اسناد، پیشنهاد برای تکمیل و بهبود عبارت جستجو می باشد.

درخواست فیلتر : واسط های فست به دو دسته فیلترهای ثابت و فست های متناسب با نتایج جستجو تقسیم میشوند که امکان محدودسازی لیست نتایج را به کاربر می دهند. 

درخواست اصلاح سند : از این واسط ها برای ورود مستندات و به روزرسانی آنها استفاده می شود

وب‌سایت خود را به بهترین بازاریاب و کارشناس فروش خود تبدیل کنید