اورکا

اورکا سرویسی ابری جستجو هوشمند
جستجوی کتاب پادکست موسیقی

اورکا برای کتاب و پادکست

 اورکا برای کسب وکارهای مرتبط با کتابخوانی راهکارهای ویژه‌ای دارد که متناسب با دغدغه ها و نیازهای فعالین این صنعت طراحی شده است.
جستجو و انتخاب کتاب به صورت انلاین از میان هزاران کتاب برای کاربران کاری دشوار است. با به کارگیری از ابزار هوش مصنوعی برای کاربران خود انتخاب آسان و مناسب را هدیه دهید.

جستجوی کتاب پادکست موسیقی
پردازش محتوای صوتی

:زبان شناسی فارسی

:پردازش محتوای صوتی

:پردازش اسناد

:پردازش محتوای صوتی